دکتر بابک باب شریف ، متخصص چشم و فوق تخصص جراحی پلاستیک پلک و زیبایی و لیزر

پرسش بيماران و پاسخ دکتر باب شريف

جراحی پف زیر چشم

برای پاسخ متخصص جراحی زیبایی پف چشم، در مورد عمل برآمدگی زیر چشم روی عنوان کلیک کنید

دید دوتایی یا دوبینی

برای پاسخ فوق متخصص جراحی انحراف چشم، دکتر باب شریف در مورد دوبینی پنهان چشم روی عنوان کلیک کنید

قرمز شدن چشم بعد از جراحی انحراف چشم

برای پاسخ متخصص جراحی عمل انحراف چشم، در مورد قرمزی بعد از عمل انحراف چشم روی عنوان کلیک کنید

عمل فمتو لیزیک

برای پاسخ بهترین جراح لیزیک، دکتر باب شریف در مورد جراحی لیزیک چشم روی عنوان کلیک کنید

عمل لیزیک بعد از عمل استرابیسم

برای پاسخ متخصص جراحی لیزیک، دکتر باب شریف در مورد جراحی لیزیک چشم روی عنوان کلیک کنید

بیرون زدگی چشم

برای پاسخ متخصص جراحی اوربیت چشم، دکتر باب شریف در مورد بیرون زدگی چشم روی عنوان کلیک کنید

فلج شدن پلک چشم

برای پاسخ متخصص جراحی افتادگی پلک، دکتر باب شریف در مورد فلج شدن پلک روی عنوان کلیک کنید

آب مروارید و روش درمان آن

برای پاسخ متخصص آب مروارید چشم، دکتر باب شریف در مورد کاتاراکت چشم روی عنوان کلیک کنید

انحراف چشم در کودکان زیر یک سال

برای پاسخ متخصص جراحی انحراف چشم، دکتر باب شریف در مورد استرابیسم کودکان روی عنوان کلیک کنید

درمان نزدیک بینی

برای پاسخ متخصص چشم و بینایی، دکتر باب شریف در مورد ضعف بینایی روی عنوان کلیک کنید

عمل پف زیرچشم

برای پاسخ متخصص جراحی پف زیر چشم، دکتر باب شریف در مورد پف زیرچشم روی عنوان کلیک کنید

آخرين جراحي هاي دکتر بابک باب شريف

متخصص چشم و فوق متخصص جراحي پلک (زيبايي و ليزر)، ليزيک و لازک، جراحي پف چشم، جراحي چشم شرقي و جراحي انحراف چشم - استرابيسم

آرشيو سه ساله پرسش و پاسخ موارد مرتبط با چشم پزشکي