دکتر بابک باب شریف ، متخصص چشم و فوق تخصص جراحی پلاستیک پلک و زیبایی و لیزر - پرسش های مرتبط با لازک و لیزیک

عمل لازک

برای پاسخ متخصص جراحی لازک، دکتر باب شریف در مورد جراحی لازک روی عنوان کلیک کنید

عمل لازک یا لیزیک

برای پاسخ متخصص جراحی لازک، دکتر باب شریف در مورد جراحی لازک روی عنوان کلیک کنید

عمل لازک

برای پاسخ متخصص جراحی لازک، دکتر باب شریف در مورد جراحی لازک روی عنوان کلیک کنید

عمل لازک

برای پاسخ متخصص جراحی لازک، دکتر باب شریف در مورد جراحی لازک روی عنوان کلیک کنید

عمل لازک

برای پاسخ متخصص جراحی لازک، دکتر باب شریف در مورد جراحی لازک روی عنوان کلیک کنید

عمل فمتو لیزیک

برای پاسخ بهترین جراح لیزیک، دکتر باب شریف در مورد جراحی لیزیک چشم روی عنوان کلیک کنید

عمل لیزیک بعد از عمل استرابیسم

برای پاسخ متخصص جراحی لیزیک، دکتر باب شریف در مورد جراحی لیزیک چشم روی عنوان کلیک کنید

تداخل عمل لازک و انحراف چشم

برای پاسخ متخصص چشم و بینایی، دکتر باب شریف در مورد عمل لازک روی عنوان کلیک کنید

جراحی لازک

برای پاسخ متخصص جراحی لازک، دکتر باب شریف در مورد جراحی لازک روی عنوان کلیک کنید

عمل و هزینه لیزیک

جهت نمایش پاسخ متخصص لیزیک و لازک دکتر بابک باب شریف در مورد جراحی لازک روی عنوان کلیک کنید

لیزیک و لازک

سوال-سلام من ۱۶سالمه زود به زود چشمام ضعیف میشه انقدر کفربه خدا میگم بابا چیکار کنم اینجور پیش بره من کور میشم
چرا آخه باید ضیف بشه یعنی چی فکرنکنم راهی باشه خداهم هرچی کمک میخای چشماش وگوشاش رو گرفته لطفا بگین چیه دلیلش که زود به زود ضعیف میشه مردم روزی صدساعت به گوشی ورایانه نگاه میکنن هیچ کار نمیشه دلیلش چیه من۳۰دقه نگاه میکنم نمرش عوض میشه الان باعینک تار میبینم خدا جون هرکی دوست داری شفا بده😢😢😢😧😩بقران هرکارباشه میکنم
وراستی چشمام رو میچرخونم صدای اب خشک میده چسبونکه

جهت نمایش پاسخ دکتر بابک باب شریف در مورد عمل لیزیک روی عنوان کلیک کنید

آرشيو سه ساله پرسش و پاسخ موارد مرتبط با چشم پزشکي