دکتر بابک باب شریف ، متخصص چشم و فوق تخصص جراحی پلاستیک پلک و زیبایی و لیزر - چشم بادامی و پلک شرقی

بهترين جراح پلك شرقي

بررسی مراجعین جراحی چشم شرقی که توسط دکتر مورد جراحی قرار گرفته اند.

عمل چشم شرقی

پرسش درباره عمل چشم شرقی

آرشيو سه ساله پرسش و پاسخ موارد مرتبط با چشم پزشکي