دکتر بابک باب شریف ، متخصص چشم و فوق تخصص جراحی پلاستیک پلک و زیبایی و لیزر - سوالات گوناگون

اختلال دو بینی

برای پاسخ متخصص اختلال دو بینی، دکتر باب شریف در مورد اختلال دو بینی روی عنوان کلیک کنید

قوز قرنیه

برای پاسخ متخصص درمان قوز قرنیه، دکتر باب شریف در مورد عمل قوز قرنیه روی عنوان کلیک کنید.

برداشتن خال چشم

برای پاسخ متخصص برداشتن خال چشم، دکتر باب شریف در مورد جراحی برداشتن خال چشم روی عنوان کلیک کنید.

تغییر رنگ چشم

برای پاسخ متخصص چشم و بینایی، دکتر باب شریف در مورد تغییر رنگ چشم روی عنوان کلیک کنید

دوبینی در اثر جراحی مغز

برای پاسخ متخصص چشم و بینایی، دکتر باب شریف در مورد عارضه دوبینی روی عنوان کلیک کنید

عارضه مگس پران

برای پاسخ متخصص بیماری های چشم، دکتر باب شریف در مورد بیماری مگس پران روی عنوان کلیک کنید

سینوزیت و عوارض آن

برای پاسخ متخصص جراحی چشم، دکتر باب شریف در مورد عارضه سینوزیت روی عنوان کلیک کنید

پرکاری تیروئید و باز شدن چشم ها

جهت نمایش پاسخ متخصص بیماری های چشم دکتر بابک باب شریف در مورد پرکاری تیروئید روی عنوان کلیک کنید

شکستگی حدقه چشم و جراحی

برای پاسخ متخصص جراحی حدقه و شکستگی، دکتر باب شریف در مورد این عارضه روی عنوان کلیک کنید

قوز قرنیه و عمل جراحی AK

جهت نمایش پاسخ دکتر بابک باب شریف در مورد قوز قرنیه روی عنوان کلیک کنید

دسنگاه لیزر رفع عارضه مگس پران

جهت نمایش پاسخ دکتر بابک باب شریف در مورد لیزر عارضه مگس پران چشم روی عنوان کلیک کنید

آرشيو سه ساله پرسش و پاسخ موارد مرتبط با چشم پزشکي