دکتر بابک باب شریف ، متخصص چشم و فوق تخصص جراحی پلاستیک پلک و زیبایی و لیزر - سوالات گوناگون

اختلال دو بینی

برای پاسخ متخصص اختلال دو بینی، دکتر باب شریف در مورد اختلال دو بینی روی عنوان کلیک کنید

عمل بیرون زدگی چشم

برای پاسخ متخصص عمل بیرون زدگی چشم، دکتر باب شریف در مورد این عمل روی عنوان کلیک کنید

عمل پروتز چشم

برای پاسخ متخصص عمل پروتز چشم، دکتر باب شریف در مورد عمل پروتز چشم روی عنوان کلیک کنید.

جراحی شالازیون

برای پاسخ متخصص جراحی شالازیون، دکتر باب شریف در مورد جراحی شالازیون روی عنوان کلیک کنید

عمل بیرون زدگی چشم

برای پاسخ متخصص عمل بیرون زدگی چشم، دکتر باب شریف در مورد این عمل روی عنوان کلیک کنید

اختلال دو بینی

برای پاسخ متخصص اختلال دو بینی، دکتر باب شریف در مورد اختلال دو بینی روی عنوان کلیک کنید

قوز قرنیه

برای پاسخ متخصص درمان قوز قرنیه، دکتر باب شریف در مورد عمل قوز قرنیه روی عنوان کلیک کنید.

برداشتن خال چشم

برای پاسخ متخصص برداشتن خال چشم، دکتر باب شریف در مورد جراحی برداشتن خال چشم روی عنوان کلیک کنید.

تغییر رنگ چشم

برای پاسخ متخصص چشم و بینایی، دکتر باب شریف در مورد تغییر رنگ چشم روی عنوان کلیک کنید

دوبینی در اثر جراحی مغز

برای پاسخ متخصص چشم و بینایی، دکتر باب شریف در مورد عارضه دوبینی روی عنوان کلیک کنید

عارضه مگس پران

برای پاسخ متخصص بیماری های چشم، دکتر باب شریف در مورد بیماری مگس پران روی عنوان کلیک کنید

آرشيو سه ساله پرسش و پاسخ موارد مرتبط با چشم پزشکي