دکتر بابک باب شریف ، متخصص چشم و فوق تخصص جراحی پلاستیک پلک و زیبایی و لیزر - تومور حدقه

تومور حدقه

تومـورهای حدقـــه چشم:می تواند به صورت خوش خیم و یا بد خیم و بطورکلـی شامل موارد زیر می باشد.


تومــورهای عصــبی:که عصب بینائی یا اعصاب دیگر را درگیر می کند.


تومـورهای عروقی:معمولا باعـث بیرون زدگی چشم و یا تغییر رنگ پلک می شوند.


تومـورهای غـدد اشکی:باعث بزرگی غـدد اشکی و افتادگــی پلک در بخش خارجــی و بیرون زدگی چشم می شود.


لنـفـوما:معمولاعلامـتمشخص تا مراحل پیشرفته وجود نـدارد.
تومورهایـی که از بافتــهای مجاور مثل سینوس ها، پلک و استخوان به چشم گستـــرش یافته اند.

تومور راچگونه تشخیص می دهـنــد؟

انجام سو نوگرافی ، سی تی اسکن ، ام. آ ر.آی در تشخیص کمک می کنـد .گاهی نمونه برداری از تومورجهت تشخیص نهایی لازم است.

علائــم بیماری کدام است؟

بیرون زدگی چشم از حدقه

انحــراف چشم

درد و دوبــیـنـی

افتـادگی پلک با یا بدون لـمس یـک توده

مختل شدن بینایی

در صورت بروز هرکدام از علائم فوق بلافاصـله با چشم پزشک وجراح حدقه مشورت نمائید.

درمان

در مورد تومورهای مشخص که ایجاد اختلال در عملکرد چشم میکنند ، برداشتن کامل توموربا تکـنـیـک جراحی باز صورت می گیرد.
در مورد تومورهایِِِـی که به بافتـهای دیگر تهاجـم کرده انـد نمونه بـرداری انجام می گــیرد و سپس نوع درمان مشخص می شود.
برخی بیماران بدنبا ل برداشتن تومورو یا نمونه برداری نیاز به درمانهای دیگرمثـل شیمی درمانی و رادیوتـراپــی نیز پیدا می کنـنـد

 

آرشيو سه ساله پرسش و پاسخ موارد مرتبط با چشم پزشکي