دکتر بابک باب شریف ، متخصص چشم و فوق تخصص جراحی پلاستیک پلک و زیبایی و لیزر - اندوفتالمیت( endophtalmitis)

اندوفتالمیت( endophtalmitis)

 اندوفتالمیت ،التهاب حفره های چشم و ساختار های مجاور آن است و در اثر عوامل میکروبی،ویروسی،قارچی یا انگلی ایجاد می شود و معمولا در اثر اکتساب عفونت از کانونی دور دست به وسیله ی خون روی می دهد .بیماران مزمن،دیابتی یا مبتلا به ضعف ایمنی،به ویژه افراد دارای سابقه ی استفاده از کاتترهای وریدی دایمی یا بیماران دارای کشت مثبت بیش از سایرین در خطر ابتلا به اندوفتالمیت درون زاد قرار دارند.
اگرچه اکثر بیماران دچار درد و احتقان چشم هستند،گاهی تنها علامت بیماری،کاهش بینایی است.
حرکت کردن یک لخته ی عفونی از دریچه ی قلبی بیمار یایک آبسه ی دندانی و رسیدن آن به گردش خون شبکیه نیز می تواند موجب اندوفتالمیت شود.اندوفتالمیت همچنین ممکن است ماه ها یا حتی سال ها پس از جراحی چشم روی دهد.
نکته
 درتمام بیماران مبتلا به عفونت یا التهاب داخل کره ی چشم باید وجود جسم خارجی مخفی یاضربه ی تشخیص داده شده ی کره ی چشم را در نظر داشت

آرشيو سه ساله پرسش و پاسخ موارد مرتبط با چشم پزشکي