دکتر بابک باب شریف ، متخصص چشم و فوق تخصص جراحی پلاستیک پلک و زیبایی و لیزر - عفونت قرینه با هرپس ساده(هرپس سیمپلکس)

عفونت قرینه با هرپس ساده(هرپس سیمپلکس)

 هرپس ویروس ها عامل عمده ی بروز کوری ناشی از عفونت قرینه (کراتیت)به شمار می آیند.بیماری به صورت التهاب یک طرفه ی پلک و ملتحمه تظاهر می یابد.تورم قرینه و التهاب عنبیه وجسم مژگانی(ایریدوسیکلیت)ممکن است ایجاد شود.
 درمان با استفاده از داروهای ضد ویروسی موضعی،سیکلوپلژیک ها و آسیکلوویر خوراکی انجام می شود.

آرشيو سه ساله پرسش و پاسخ موارد مرتبط با چشم پزشکي